Друштво физио и радних терапеута

Председник: Дарко Јовановић

Потпредседник: Станко Деспотовић