Извештај о одржаном стручном скупу у Медицини рада у Пожаревцу

Извештаји Стручни скупови

17. новембра 2015. год. у 14 сати у Медицини рада одржан је стручни састанаксастанак са темом: " Преносиве болести путем крви од значаја за стоматолошку праксу – искуства трансфузиолога, стоматолога, трансфузисте и стоматолошке сестре".

Скуп је акредитован код здравственог савета Србије а у организацији Удружење здравствених радника Браничевског округа.

Акредитован је за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре и учесници који су успешно урадили тест обезбедили су себи 10 бода неопходних за обнову лиценце.