Програм Деветог конгреса НАУЗР Србије са међународним учешћем

Конгреси

Намењен лекарима, стоматолозима, фармацеутима, биохемичарима,медицинским сестрама и здравственим техничарима

– Програм 9. конгреса НАУЗРС у 2017.

  • Акредитациони број: Д-1-281/17
  • Конгрес је бодован са 12 бодова за акредитоване предаваче, 9 за усмена саопштења, 8 за постер презентације и 6 за пасивне учеснике
  • Хотел „ZEPTER“ Врњачка Бања, 11 – 15. октобар 2017. године

Намењен лекарима, стоматолозима, фармацеутима, биохемичарима,медицинским сестрама и здравственим техничарима

– Програм 9. конгреса НАУЗРС у 2017.

  • Акредитациони број: Д-1-281/17
  • Конгрес је бодован са 12 бодова за акредитоване предаваче, 9 за усмена саопштења, 8 за постер презентације и 6 за пасивне учеснике
  • Хотел „ZEPTER“ Врњачка Бања, 11 – 15. октобар 2017. године