О удружењу здравствених радника браничевског округа

Удружење здравствених радника  Браничевског округа (скраћено УЗР Браничевског округа) је  добровољна, струковна,  невладина, недобитна, професионална организација, са статусом удружења, које окупља здравствене раднике свих профила и сараднике на територији Браничевског округа, Републике Србије, ради остваривања циљева у области промовисања  медицинске струке и науке  и едукације свих профила здравствених радника.

 

ЦИЉЕВИ  УДРУЖЕЊА

Да организује и мобилише здравствене раднике и здравствене сараднике на територији Браничевског округа и подстиче на заштиту медицинске струке и науке.

Да прати и проучава стручно усавршавање здравствених радника и сарадника.

Да организује разне облике едукације на својој територији, као и нa територији Републике Србије у сарадњи са  Националнoм асоцијацијoм удружења здравствених радника  Србије и осталим сличним асоцијацијама. Такође, сарађује са здравственим установама на својој територији, медицинским и другим школама и заједно организује курсеве, истраживачке пројекте, стручне скупове.

 

ДЕЛАТНОСТ УДРУЖЕЊА

Делатност Удружења се обавља кроз подружнице као основни облик организовања. Подружнице су: ОБ Пожаревац, ДЗ Пожаревац,  ЗЦПетровац,    ДЗ Жагубица,   ДЗ Жабари,   ДЗ Кучево,   ДЗ Голубац,  ДЗ Велико Градиште, ДЗ  Мало   Црниће , ДЗ  Костолац , Специјална уст. за смештај деце“Др Никола Шуменковић“ Стамница, Спец установа за смештај одраслих лица Велики Поповац, Здравствена установа Апотека Пожаревац са осталим апотекама, ЗЗЈЗ Пожаревац, Старачки дом Кучево, КПЗ за жене Пожаревац, Пу Браничевског округа, Медицинска школа Пожаревац, Специјалистички центар Пожаревац,  Дом здравља 012 Пожаревац , Поликлиника Здравље Пожаревац ,  АЛП лабораторија Пожаревац, БХЛ Фармакон Пожаревац, Приватне стоматолошке ординације.