Делегати скупштине

Редни број ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УСТАНОВА

1.

Славица Ђорђевић

ОБ Пожаревац

2.

Марија Рајић Јовичић

ОБ Пожаревац

3.

Слађана Аврамовић Лавро

ОБ Пожаревац

4.

Јелена Јовић

ОБ Пожаревац

5.

Наташа Филиповић

ОБ Пожаревац

6.

Биљана Марјановић

ДЗ Пожаревац

7.

Мирјана Јанковић

ДЗ Пожаревац

8.

Бојан Стевић

ДЗ Пожаревац

9.

Славица Здравковић

ДЗ Пожаревац

10.

Ивана Јанковић

ДЗ Костолац

11.

Наташа Васић

ОБ Петровац

12.

Љиљана Журкић

ДЗ Петровац

13.

Момчило Ивић

ОБ Петровац

14.

Летица Јосић

ЗЗЈЗ Пожаревац

15.

Саша Перић

ЗЗЈЗ Пожаревац

16.

Мирјана Вучковић

ЗЗЈЗ Пожаревац

17.

Сунчица Бацић

ДЗ Велика Плана

18.

Јелена Ђуришић

ДЗ Велика Плана

19.

Босиљка Томић

ДЗ Жагубица

20.

Марија Мастило

АУ Пожаревац

21.

Драгана Бошковић

ДЗ Кучево

22.

Ивана Тодоровић

ДЗ Голубац

23.

Драгана Пајић

ДЗ Велико Градиште

24.

Слађана Стојановић

ДЗ Мало Црниће

25.

Бојана Маленовић

ДЗ Жабари

26.

Драгана Лончаревић

СУ Стамница

27.

Милица Станковић

ОБ Смедерево