Делегати скупштине

Редни број ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УСТАНОВА
1. Славица Ђорђевић ОБ Пожаревац
2. Наташа Вељковић ОБ Пожаревац
3. Марија Рајић Јовичић ОБ Пожаревац
4. Јелена Јовић ОБ Пожаревац
5. Слађана Аврамовић Лавро ОБ Пожаревац
6. Биљана Марјановић ДЗ Пожаревац
7. Мирјана Јанковић ДЗ Пожаревац
8. Бојан Стевић ДЗ Пожаревац
9. Драгана Божић ДЗ Костолац
10. Наташа Васић ОБ Петровац
11. Миша Момчиловић ОБ Петровац
12. Момчило Ивић ОБ Петровац
13. Летица Јосић ЗЗЈЗ Пожаревац
14. Саша Перић ЗЗЈЗ Пожаревац
15. Сунчица Бацић ДЗ Велика Плана
16. Јелена Ђуришић ДЗ Велика Плана
17. Босиљка Томић ДЗ Жагубица
18. Маја Нешковић ПУ Пожаревац
19. Ружица Лазић МШ Пожаревац
20. Славиша Берјановић АУ Пожаревац
21. Драгана Бошковић ДЗ Кучево
22. Татјана Сремчевић ДЗ Голубац
23. Слађана Радовановић ДЗ Велико Градиште
24. Слађана Стојановић ДЗ Мало Црниће
25. Бојана Маленовић ДЗ Жабари
26. Драгана Лончаревић СУ Стамница
27. Милица Станковић ОБ Смедерево