Руководство Друштава УЗР Браничевског округа

 Друштво медицинских сестара и бабица
Председник – Марија Рајић Јовичић
Потпредседник – Илона Гужић
Друштво лабoраторијских технолога и техничара
Председник – Везира Бакић
Потпредседник – Наташа Васић
Друштво санитарно еколошких инжењера и техничара
Председник – Летица Јосић
Потпредседник – Дејан Јовановић
Друштво фармацеутских техничара
Председник – Славиша Берјановић
Потпредседник – Срђан Стевић
Друштво физио и радних терапеута
Председник – Дарко Јовановић
Потпредседник – Станко Деспотовић
Друштво радиолошких техничара
Председник – Милош Цветановић
Потпредседник – Тијана Филиповић