КОНТАКТ

Удружење здравствених радника Браничевског округа

Адреса: Братства и јединства 135 Пожаревац
Матични број: 07262582
ПИБ: 101973685
Текући рачун: 105-2186534-52 АИК Банка
email: uzrbranicevskogokruga@gmail.com
Председник: Славица Ђорђевић – Телефон: 0694284366 
Секретар: Наташа Вељковић – Телефон: 0606050995
sajt: www.uzrbro.rs