Делегати скупштине

1. Момчило Ивић ОБ Петровац на Млави
2. Александра Стојковска ОБ Петровац на Млави
3. Новица Стевић ОБ Петровац на Млави
4. Сунчица Бацић ДЗ Велика Плана
5. Јелена Ђуришић ДЗ Велика Плана
6. Драгана Лончаревић СУ Стамница
7. Драгана Бошковић ДЗ Кучево
8. Слађана Стојадиновић ДЗ Мало Црниће
9. Сузана Живковић ДЗ Велико Градиште
10. Наташа Бранковић ДЗ Голубац
11. Драгана Божић ДЗ Костолац
12. Вукица Перић ДЗ Жабари
13. Ружица Лазић МШ Пожаревац
14. Маја Нешковић ПУ Пожаревац
15. Мирјана Јанковић ДЗ Пожаревац
16. Биљана Марјановић ДЗ Пожаревац
17. Бојан Стевић ДЗ Пожаревац
18. Дарко Јовановић ОБ Пожаревац
19. Илона Гужић ОБ Пожаревац
20. Јелена Јовић ОБ Пожаревац
21. Наташа Вељковић ОБ Пожаревац
22. Марија Рајић ОБ Пожаревац
23. Славица Ђорђевић ОБ Пожаревац
24. Босиљка Томић ДЗ Жагубица
25. Славиша Берјановић Апотекарска установа Пожаревац
26. Саша Перић ЗЗЈЗ Пожаревац
27. Летица Јосић ЗЗЈЗ Пожаревац