Друштво радиолошких техничара

Председник: Милош Цветановић

Потпредседник: Тијана Филиповић