Друштво медицинских сестара и бабица

Председник: Марија Рајић Јовичић

Потпредседник: Илона Гужић