Друштво санитарно еколошких инжењера и техничара

Председник: Летица Јосић

Потпредседник: Дејан Јовановић