План активности НАУЗР Србије од јула до децембра 2020. годинe

Извештаји Планови

Ажурирано: 30.05.2020.

 • 01-05. јул 2020. године – 14. КОНГРЕС НАУЗРС – Врњачка Бања, Хотел БРЕЗА
 • 06-09. август 2020. године – 12.  и 13. Симпозијум ДМСТБ НАУЗРС-  Голубац, Хотел Голубачки град

Секције које ће узети ушешће:

 • 12. Симпозијум  ДМСТБ  секције: секција опште медицине, интернистичка секција са ендокринолошком секцијом, дерматовенеролошка са инфектолошком, пнеумофтизиолошка секција и орл секција;
 • 13. Симпозијум ДМСТБ  секције: педијатријска секција, гинеколошко акушерска секција, секција поливалентне патронаже, секција стоматолошких сестара, секција ургетне медицине и секција студената;
 • 03-06. септембар 2020. године – VII Симпозијум главних и одговорних сестара и здравствених техничара Србије  – Брзеће, Хотел Јуниор
 • 07-11 октобар 2020. године – 15. КОНГРЕС НАУЗРС, Врњачка Бања, Хотел БРЕЗА
 • 26-29. новембар 2020. године – 14. и 15. Симпозијум ДМСТБ НАУЗРС- Сокобања, Хотел Моравица

Секције које ће узети ушешће:

 • 14. Симпозијум ДМСТБ секције: секција медицине рада, офтамолошка секција, секција сестара у рехабилитацији, секција кућног лечења, психијатријска секција и неуролошка секција.
 • 15. Симпозијум ДМСТБ секције: секција сестара у ортопедији, уролошка секција, хирушка секција, секција сестара у нефрологији, секција сестара у анестезији и реанимацији, транфузиолошка секција и хематоонколошка секција;
 • 10-13. децембар 2020. године – 6. и 7. Симпозијум Друштава НАУЗРС

Друштва која ће узети учешће:

 • Друштво физио и радних терапеута, Друштво струковних медицинских  радиолога и радиолошких техничара, Друштво лабораторијских технолога и техничара, Друштво дијететичара нутрициониста, Друштво санитарно еколошких инжињера и техничара, Друштво фармацеутских техничара и Друштво зубних техничара.
 • Током целе 2020. године на „Onlineпорталу УЗР Ниш и НАУЗР Србије можете решавати тестове у преко 300 термина.

Едукација је бесплатна за чланове НАУЗР СРБИЈЕ!