ИЗВЕШТАЈ СА „ДВАНЕСТОГ КОНГРЕСА НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ“ са међународним учешћем (Акредитациони бр. Д-1-1158/18) за здравствене раднике са територије Републике Србије.

Извештаји Конгреси

Конгрес је одржан у Врњачкој Бањи од 22.05.2019. до 26.05 2019. године. Радило се по сесијама у 4  Конгресне сале Хотела Брза и Хотела Променада
Конгрес је почео са радом 22.05.2019. године у 17,00 сати, у конгресној сали Хотела Бреза где је и отворен ДВАНАЕСТИКОНГРЕС НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ.

У 18 сати почео је Пленарни рад са темом: «ПОВРЕДЕ И ПРЕЛОМИ ГОРЊИХ ЕКСТРЕМТЕТА – аутор Проф др сци. Мед. Иван Мицић, Клинички центар Ниш, Медицински Факултет Унверзитета у Нишу.

Отварању су присуствовали представници Удружења здравствених радника Македоније, представници здравствених радника Грчке, Малезије, Кореје, представници удружења здравствених радника Црне Горе као и представници здравствених радника Словеније, представници Српског лекарског друштва, директори здравствених установа из Крагујевца, Ниша, Пожаревца, Тополе, и др.

23.05.2019. године радило се у свим салама и то преподне од 10,00 до 13,30 сати и поподне од 15,00 до 19,30 сати. Радила су следећа секције ДМСТБС: неуролошка секција, секција сестара у ортпедији, секција гинеколшко-акшерских сестара и бабица, секција поливалентне патронаже, ендокриноошка секција, секција стоматолошких сестара, секција студената здравствене стрке, и друштво фармацеутских техничара, друштво дијететичара – нутрицниста и друштво санитарно-еколошких инењера и техничара.
– Присутно 620 учесника Конгреса

24.05.2019. године радило се у свим салама и то преподне од 10,00 до 13,00 сати и поподне од 14,00 до 19,00 сати. Радила су следећа друштва:
друштво физио и радних терапеута, друштво зубних техничара и друштво медицинских сестара, здравствених техничара и бабица са следећим секцицијама: педијаријска секција, ОРЛ секција, хируршка секција, уролшка секција, психијатријска секција, пнеумофтизиолошка секција, секција кућног лечења, секција медицине рада, трансфузиолошка секција и хематонколока секција.
– Присутно 607 учесника Конгреса.

25.05.2О19. године радило се у свим салама и то преподне од 10,00 до 13,00 сати и поподне од 15,00 до 19,00 сати. Радило је друштво струковних радиолога -радиолошких техничара, друштво лабораоријски технолога и техничара, и друштво медицинских сестара, – техничара и бабица са секцицијама: инфектолошка секција и дерматовенеролошка секција, офталмолошка секција, интернистичка секција, секција инструментара и сестара у анестезији, секција сестара у нефрологији и хемодијализи, секција сестара у рехабилтацији, секција опште медицине и секција ургентне медицине.
Укупно је присуствовало сесијама – 632 учесника Конгреса.

На Конгресу је радило 8 друштава и 24 секција. Укупно је било 32 сесија, дужине 88 сати и 40 минута, што просечно износи 2 сата и 46 минута по сесији. Укупна сатница едукативнх семинара и округлих столова је 37 сати, а стручна саопштења су била у трајању од 47 сати и 15 минута. Просечна посећеност по сесији је 58,1 учесника Конгреса. Просечна оцена учесника Конгреса, по евалуационим листама је 4,93.

Укупно регистрованих учесника Дванестог конгреса Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије је 1538
Затварање конгреса је било 26.05.2019. године у 10 сати, и донешени су следећи ЗАКЉУЧЦИ:

  1. Предлаже се Министарству здравља, Здравственом Савету, и Комори медицинских сестара и здравствених техничара Републике Србије да настави са пружањем  подршке здравственим радницима у Континуираној едукацији и обезбеди благовремену доступност информацијама и обавештењима о важним догађајима.
  2. Констатујемо да постоји повећани одлив стручног кадра из здравствених устанава ради одласка на рад у иностранство (да ли само привремени !?)
  3. Предлажемо формирање радне групе при Министарству Здравља  ради стварања механизама за спречавање одлива здравствених радника.
  4. Такође предлажемо Министарству Здравља проверу позитивне мотивације менаџмента здравствених установа према запосленима.
  5. Предлажемо Струковним медицинским школама да више раде на појачавању мотивације ученика за рад у здравственом систему Србије.

Фотогрфије са успешно завршеног конгреса:

Инсистирати на развијању родољубља

  1. Покренути акцију од стране Министарства Здравља према Здравственим установама на афирмисању школованих високо струковних сестара, поверавању руководећих и организационих послова у циљу стучног спровођења програма Здравствене неге.
  2. Настављамо са иницијативом према Министарству Здравља и Министарству Просвете да се на завршетку школовања медицинских сестара и здравствених техничара као и високо струковних сестара уведе Полаганње сестринске заклетве Флоренс Најтингел.