Одржан је Пети конгрес Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије

Конгреси

У Врњачкој бањи у периоду 30.09. до 04.10. године одржан је Пети конгрес Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије.

Државни секретар Министарства здравља Р. Србије – проф др Берислав Векић

Покровитељ Петог конгреса је Министарство здравља Републике Србије. Конгрес је отворио државни секретар Министарства здравља проф др Берислав Векић а испред Одбора за здравље и породицу Скупштине Републике Србије др Дарко Лакетић. Значајност медицинских сестара и техничара у здравственом систему кроз тимски рад истакли су директори здравствених институција Србије, професори факултета за образовање сестара као и професори факултета за менанџмент. Сви они заједно истаклису као посебан успех истрајност Националне асоцијације здравствених радника Србије да овакав вид континуиране едукације без наплате котизације јесте јединствен за разлику од других удружења медицинсих сестара.

Одбор за здравље и породицу Скупштине Р. Србије – др Дарко Лакетић

Асоцијација броји неколико десетина хиљада здравствених радника Србије уз визионарско руковођење гдин-а Небојше Вацић који и сам из тридесетогодишњег радног искуства каже да управо препознаје проблеме у здравственој нези као и у образовању сестара.

Пратећи светске трендове за потребама здравствене неге на овом конгресу пленарно је представљена тема која указује на све већу потребу за палијативном здравственом негом деце.

Учествовали су предвачи из релевантних здравствених институција Србије који су изнели најновија сазнања из области здравствене неге као и учесници из земаља из окружења.

Конгрес је затворен 04.10.2015. године у 10 часова а изведени закључци биће прослеђени Министарству здравља Републике Србије као и осталим ресорним министарствима.