22.11.2017.год. у ОБ Пожаревац одржано је предавање „Насиље над здравственим радницима и њихов стрес на радном месту“

Предавања

Дана 22.11.2017.године у 13,30 сати у ОБ Пожаревац одржано је предавање "Насиље над здравственим радницима и њихов стрес на радном месту".

Акредитовано за лекаре, стоматологе, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре. После успешног урађеног теста учесници обезбедиће себи 5 бодова.

Дана 22.11.2017.године у 13,30 сати у ОБ Пожаревац одржано је предавање "Насиље над здравственим радницима и њихов стрес на радном месту".

Акредитовано за лекаре, стоматологе, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре. После успешног урађеног теста учесници обезбедиће себи 5 бодова.