Литература за спремање теста

Предавања

Тема: Стерилизација као вид спречавања болничких инфекција

Предавачи: Биљана Кокић, Владан Вељковић
Акредитовано за: медицинске сестре и здравствене техничаре
Шифра теме: 153-02-2580/2015-01
Акредитациони број: Д-1-1667/15
Датум акредитације 18/08/2015
Поени за предаваче: 7
Поени за слушаоце: 6

Литературу за спремање теста можете преузети овде

………………………………………………………………………………………………………………….


Тема: Процес здравствене неге код постоперативних компликација

Предавачи: Прим.др Срећко Босић, Наташа Вељковић
Акредитовано за: медицинске сестре и здравствене техничаре
Шифра теме: 153-02-2580/2015-01
Акредитациони број: Д-1-1661/15
Датум акредитације: 18/08/2015
Поени за предаваче: 7
Поени за слушаоце: 6

Литературу за спремање теста можете преузети овде

………………………………………………………………………………………………………………….


Тема: Интравенске каниле – учешће анестезиолога, анестетичара и медицинске сестре у пласирању, одржавању и нези.

Предавачи: Др Јовица Динић, Наташа Вељковић, Марија Павловић
Акредитовано за: медицинске сестре и здравствене техничаре
Шифра теме: 153-02-2580/2015-01
Акредитациони број: Д-1-1711/15
Датум акредитације: 18/08/2015
Поени за предаваче: 7
Поени за слушаоце: 6

Литературу за спремање теста можете преузети овде

………………………………………………………………………………………………………………….