Обавештење о додели признања заслужним члановима

Прославе

Поводом дана сестринства, УЗР Браничевског округа ће традиционално  доделити захвалнице, Сребрне и Златне знакове заслужним члановима.

Датум и место доделе захвалница и знакова биће накнадно најављени.

Критеријуми за доделу захвалница, Сребног и Златног знака Удружења:

 1. Да је члан Удуружења здравствених радника Браничевског округа најмање (10) десет година.
 2. Да није члан друге асоцијације.
 3. Да редовно уплаћује чланарину.
 4. Да је радно активан у професији најмање десет година.
 5. Да као члан удружења није кажњаван.
 6. За Сребрни знак – да има још и објављених  5 стручних радова. За Златни знак – најмање 10 стручних радова (у писаној форми навести наслове радова ).
 7. Да у својој радној организацији и Професионалној асоцијацији активно учествује у формирању стручних ставова.
 8. Да својим професионалним и етичким ставовима доприноси унапређењу професије медицинских сестара.
 9. Уколико предложени кандидат има друге награде и одличја,  приложити копију истих.
 10. Кандидатура је лична (свако за себе прилаже биографију), а могу је подржати установа или  служба из које је предложени кандидат или Управни одбор УЗР Браничевског округа, са образложењем.
 11. Неопходно је приложити своју професионалну биографију.
 12. Предлози који не задовољавају критеријуме и који пристигну после предвиђеног рока, неће се разматрати.
 • Рок за подношење предлога је 20.април 2017.године.
 • Предлоге слати на еmail: slavica012@gmail.com  или на адресу:
 • УЗР Браничевског округа, Братства Јединства 135, 12000 Пожаревац .