ЗАКЉУЧЦИ СА VIII-ог СИМПОЗИЈУМА ГЛАВНИХ И ОДГОВОРНИХ СЕСТАРА И ТЕХНИЧАРА ОДРЖАНОГ НА ТАРИ ОД 10-13 MAРТА 2022 ГОДИНЕ, АКРЕДИТАЦИОНИ БРОЈ Д-1-586/21

Извештаји Симпозијуми Стручни скупови

На Симпозијуму главних и одговорних сестара у организацији Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије учествовало је 207 главних и одговорних сестара из свих градова Србије са великим бројем предавања, радионица и округлих столова.

Тема Симпозијума: „ Чувајући себе чувамо друге“

Сипозијум је отворио Председник Националне асоцијације удружења здравствених радника Републике Србије Небојша Вацић.

Пленарно предавање одражано је на тему „ Ментално здравље здравствених радника у току и после пандемије КОВИД – 19“ предавач др Драган Вукадиновић, психијатар, субспецијалиста болести зависности, СБПБ, Горња Топоница.

На VIII-ом Симпозијуму главних и одговорнх сестара и здравствених техничара Србије, после дуже дискусије донети су следећи закључци :

  • Здравствени систем Републике Србије броји око 100 хиљада медицинских сестара и здравствених техничара од којих велики проценат је замењен недовољно образовним кадром док, медицинске сестре техничари са искуством годинама уназад одлазе на рад у земље западне Европе.
  • Неопходно је препознавање потребе за формирањем радне групе при Министартву Здравља која ће се бавити усавршавањем струке, препознавањем образованих сестара са високом школом и специјализацијама као и проблемима који су део свакодневнице наше професије.
  • Предлог за заједничко деловање Министарства здравља, Асоцијације, коморе, синдиката у циљу заједничке борбе за  заједничке интересе као што су: унапређење задовољства медицинских сестара и здравствених техничара условима рада, материјалном накнадом, поштовањем сестринске струке  која препознаје нивое образовања медицинских сестара и  здравствених техничара. Здравствени систем задужен за здравље нације тако сматрамо да уколико се не унапреди сестринска професија у Републици Србији значајно ће утицати на урушавање здравља становништва Републике Србије.
  • Неопходно је улагање у сестринску професију у циљу унапређења образовања и увећања броја запослених из референтних образовних институција за школовање медицинских сестара како би се очувао и  унапредио ниво квалитета у пружању здравствених услуга.
  • Сматрамо да Комора медицинских сестара и здравствених техничара има довољно прихода да финансира обавезе према Здравственом савету, и да удруженја нису у могућности да финансирају агредитације едукативних састанака
  • Потрудили смо се да у време пандемије Ковид 19, будемо изизетно професионални и били смо спремни за све редовне и ванредне активности и тиме доказали да смо чувајући себе  чували и друге.
  • Апелујемо да улагањем у струку медицинских сестара  и здавствених техничара можемо унапредити здравље становништва Републике Србије зашта је задужен и одговоран здравствени систем Републике Србије.

VIII Симпозијум главних и одговорних медицинских сестара Србије одржан је уз поштовањем свих  превентивних мера, у циљу превенције ширења ковида 19.
Симпозијум је затворен у недељу 13.03.2022 у 10 сати, са оценом 100% учесника од 1-5, са чистом петицом!