ИЗВЕШТАЈ СА „ДЕВЕТОГ КОНГРЕСА НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ“ (Акредитациони бр. Д-1-281/17) за здравствене раднике са територије Републике Србије

Извештаји Конгреси

Конгрес је одржан у Врњачкој Бањи од 11.10.2017. до 15.10 2017. године. Радило се по сесијама у 5 сала. Конгресна сала  ,,ЦЕПТЕР 1,, са 400 места, сала хотела ,,ЦЕПТЕР 2,, са 200 места, сала хотела ,,ЦЕПТЕР 3 ,, са 200 места, сала хотела ,,ЦЕПТЕР 4,, са 100 места, , сала хотела ,,ЦЕПТЕР 5,, са 100 места.
Конгрес је почео са радом 11.10.2017. године у 17,00 сати ,у Конгресној сали «ЦЕПТЕР 1» где је отворен ДЕВЕТИ КОНГРЕС НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ. У 18 сати почео је Пленарни рад са темом 
«АКНЕ И ИСХРАНА: ЧИЊЕНИЦЕ И КОНТРОВЕРЗЕ Предавач: Проф. др Ивана Бинић – редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Нишу«.

Конгрес је одржан у Врњачкој Бањи од 11.10.2017. до 15.10 2017. године. Радило се по сесијама у 5 сала. Конгресна сала  ,,ЦЕПТЕР 1,, са 400 места, сала хотела ,,ЦЕПТЕР 2,, са 200 места, сала хотела ,,ЦЕПТЕР 3 ,, са 200 места, сала хотела ,,ЦЕПТЕР 4,, са 100 места, , сала хотела ,,ЦЕПТЕР 5,, са 100 места.
Конгрес је почео са радом 11.10.2017. године у 17,00 сати ,у Конгресној сали «ЦЕПТЕР 1» где је отворен ДЕВЕТИ КОНГРЕС НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ. У 18 сати почео је Пленарни рад са темом 
«АКНЕ И ИСХРАНА: ЧИЊЕНИЦЕ И КОНТРОВЕРЗЕ Предавач: Проф. др Ивана Бинић – редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Нишу«.
Пленарни рад је завршен у 19,30 часова. Присутно  је 428 учесника Конгреса.
Пленарном раду конгреса присуствовали су  Директори многобројних здравствених установа. Конгресу су такође присуствовали и..Делегацити Бугарске  Асоцијације Професионалаца  Здравствене Заштите.представници Удружења Здравствених радника Републике Српске,Представници здравствених радника Словеније,Немачке,Босне и Херцеговине ,Црне Горе и др.
12.10.2О17 године радило се у свим салама и то преподне од 10,00 до 13,30 сати и поподне од 15,00 до 19,30 сати. Радила су следеће секције Друштва медицинских сестара,  здравствених техничара и бабица Србије: Нефролошка секција,Психијатријска секцијаСекција кучне неге,Секција педијатријских сестара,Секција сестара у стоматологији,Хируршка секција, Уролошка секција,Ендокринолошка секција и ортопедска секција, и Друштво лабораторијских технолога и техничара и Друштво санитарних инжењера и техничара – 664  учесника Конгреса.
13.10.2О17 године радило се у свим салама и то преподне од 10,00 до 13,30 сати и поподне од 15 до 19 сати. Радила су следећа Друштва:
Друштво физио и радних терапеута, Друштво дијететичара и нутрициониста , и Друштво медицинских сестара-техничара и бабица са сл. секцицијама: Офталмолошка секција, Секција инструментара и анестетичара, Пнеумофтизиолошка секција, Секција ургентне медицине, Гинеколошко-акушерска секција, Секција ОРЛ, Секција Медицине рада и Секција поливалентне патронаже -594 учесника Конгреса.
13.10.2О17 године радило се у свим салама и то преподне од 09,00 до 13 сати и поподне од 14 до 19 сати. Радило је Друштво Струковних радиолога-радиолошких техничара, Друштво Зубних техничара и технолога, Друштво фармацеутских техничара, и Друштво медицинских сестара-техничара и бабица са сл. секцицијама: Трансфузиолошка секција, Хемато-онколошка секција, Инфектолошка и Дерматовенеролошка секција, Интернистичка секција, Секција студената, Неуролошка секција, Секција Опште медицине,Секција сестара у рехабилитацији. Укупно је присуствовало сесијама -426 учесника Конгреса.
На Конгресу је радило 8 Друштава и 24 секција. Укупно је било 32 сесија, дужине 86 сати и 55 минута, што просечно износи 2 сата и 43 минута по сесији. Укупна сатница Едукативнх семинара и Округлих столова је 44,30 сати, а Стручна саопштења су била у трајању од 42 сати и 25 минута. Просечна посећеност по сесији је 51,30 учесника Конгреса. Просечна оцена учесника Конгреса, по евалуационим листама је 4,88 
Укупно регистрованих учесника Шестог Конгреса Националне Асоцијације удружења здравствених радника Србије је – 1.390.
Затварање конгреса је било 15.10.2О17 године у 10 сати, и донешени су следећи ЗАКЉУЧЦИ:
Предлаже се Министарству здравља, Здравственом Савету, и Комори медицинских сестара и здравствених техничара Републике Србије да настави са пружањем  подршке здравственим радницима у Континуираној едукацији и обезбеди благовремену доступност информацијама и обавештењима о важним догађајима.
Предлаже се  већа медијска покривеност «Промоције репродуктивног здравља» у циљу мотивације и већег одазива на скрининг програму.
Захтевамо организовање стручних скупова са мултидисциплинарним приступом задатој тематици.
Предлажемо да Министарство здравља да убудуће наложи Директорима здравствених установа да су у обавези да омогуће присуство Едукативним скуповима: Конгрес,Симпозијум ,Стручни састанак, Предавачима по позиву као и презентерима стручних саопштења како би стручни скупови могли несметано да раде по акредитованим програмима.

Погледајте галерију слика у наставку