Извештај са „Осмог конгреса Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије“ са међународним учешћем

Извештаји Конгреси

У 18 сати почео је Пленарни рад са темом «Традиционални и нови фактори ризика за развој атеросклерозе » са предавачем Доц.др.сци.мед.ВладимирЖивковић,катедра за физиологију, Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. Пленарни рад је завршен у 19,30 часова. Присутно је 512 учесника Конгреса.
Пленарном раду конгреса присуствовали су : Делегација Бугарске  Асоцијације Професионалаца  Здравствене Заштите,.представници Удружења Здравствених радника Македоније, представници удружеља здравствених радника Црне Горе као и представници здравствених радника Словеније, представници Српског лекарског друштва, директори здравствених установа  из Крагујевца, Ниша, Пожаревца, Тополе, и др.

Конгрес је одржан у Врњачкој Бањи од 17.05.2016. до 21.05 2016. године. Радило се по сесијама у 5 сала  Конгресног центра «ЗВЕЗДА» , сала «Звезда 1»  са 250 места, сала  «Звезда 2» са 100 места, сала  «Звезда 3» са 100 места, сала «Звезда 4» са 100 места и сала «Звезда 5» 100 места
Конгрес је почео са радом 17.05.2016. године у 17,00 сати, у Конгресној сали Термоминералног купатила «МЕРКУР» где је отворен ОСМИ КОНГРЕС НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ.

У 18 сати почео је Пленарни рад са темом «Традиционални и нови фактори ризика за развој атеросклерозе » са предавачем Доц.др.сци.мед.ВладимирЖивковић,катедра за физиологију, Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. Пленарни рад је завршен у 19,30 часова. Присутно је 512 учесника Конгреса.
Пленарном раду конгреса присуствовали су : Делегација Бугарске  Асоцијације Професионалаца  Здравствене Заштите,.представници Удружења Здравствених радника Македоније, представници удружеља здравствених радника Црне Горе као и представници здравствених радника Словеније, представници Српског лекарског друштва, директори здравствених установа  из Крагујевца, Ниша, Пожаревца, Тополе, и др.

18.05.2О17 године радило се у свим салама и то преподне од 10,00 до 13,30 сати и поподне од 15,00 до 19,30 сати. Радила су следећа Друштва : Друштво 
Дијететичара и нутрициониста, Друштво лабораторијских техничара и технолога и  Друштво медицинских сестара,  здравствених техничара и бабица Србије са сл.секцијама :Педеијатријска секција,Секција сестара у ортопедији, Секција сестара у нефрологији, Ендокринолошка секција,Секција ургентне медицине, Секција сестара у стоматологији и Секција опште медицине.

19.05.2О17 године радило се у свим салама и то преподне од 10,00 до 13 сати и поподне од 14,00 до 19,00 сати. Радила су следећа Друштва:
Друштво физио и радних терапеута ,Друштво санитарних техничара и технолога, Друштво фармацеутских техничара и Друштво медицинских сестара,здравствених техничара и бабица са сл. секцицијама: Психијатријска секција, Секција гинеколошко-акушерских сестара и бабица, ОРЛ секција, Пнеумофтизиолошка секција, Секција студената здравствене неге, Интернистичка секција, Секција поливалентне патронаже и Секција кућног лечења.

20.05.2О17 године радило се у свим салама и то преподне од 10,00 до 13 сати и поподне од15 до 19 сати. Радило је Друштво Струковних радиолога-радиолошких техничара ,Друштво зубних техничара, и Друштво медицинских сестара,-техничара и бабица са секцицијама:,Трансфузиолошка секција, Хемато-онколошка секција,Инфектолошка секција и Дерматовенеролошка секција,Секција медицине рада, Офталмолошка секција, Неуролошка секција, Секција сестара у рехабилитацији, Хируршка секција, Уролошка секција, Секција инструментара и сестара у анестезији .Укупно је присуствовало сесијама.

На Конгресу је радило 8 Друштава и 24 секција . Укупно је било 32 сесија, дужине 86 сати и 45 минута, што просечно износи 2сата и 48 минута по сесији. Укупна сатница Едукативнх семинара и Округлих столова је 43 сата , а Стручна саопштења су била у трајању од 45 сати и 45 минута . Просечна посећеност по сесији је 49,5 учесника Конгреса. Просечна оцена учесника Конгреса, по евалуационим листама је 4,91 

Регистровано је преко 1500 учесника Осмог Конгреса Националне Асоцијације удружења здравствених радника Србије.