Ускоро – нови акредитован програм

Конгреси Планови Симпозијуми Стручни скупови

Са велики задовољством најављујемо да су организацији Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије акредитована два нова скупа.

  • Национални симпозијум (март 2023.) – IX Симпозијум главних и одговорних медицинских сестара и здравствених техничара и
  • Национални конгрес (мај 2023.) – XVII Конгрес Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије