ЗАКЉУЧЦИ СА X СИМПОЗИЈУМА ГЛАВНИХ И ОДГОВОРНИХ СЕСТАРА И ТЕХНИЧАРА СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ ОДРЖАНОМ НА ТАРИ ОД 14. ДО 17. МАРТА 2024. ГОДИНЕ

Конгреси

Акредитациони број X Симпозијум Главних и одговорних медицинских сестара издравствених техничара Србије је: Д-1-691/23. Акредитован за медицинске сестре и здравствене техничаре.

На Симпозијуму главних и одговорних сестара у организацији Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије учествовало је 167 главних и одговорних сестара из   градова Србије са великим бројем предавања, радионица и округлих столова.

Сипозијум је отворио Председник Националне асоцијације удружења здравствених радника Републике Србије  Др сц мед Небојша Вацић,проф.с.с.

ПРЕДАВАЧИ: Др сц мед Небојша Вацић, др сц мед Љиљана Антић, Петᴙ Атанасова Аспарухова, Камелиᴙ Костадинова Богданова и Татᴙна Костадинова Славкова.

 ПЛЕНУМ За све учеснике Симпозијума: Изазови у образовању медицинских сестара и бабица у Србији, одржала је Др сц. мед. Љиљана Антић, проф.с.с

На X -ом Симпозијуму главних и одговорнх сестара и здравствених техничара Србије, после дуже дискусије донети су следећи закључци:

  • Обезбедити формирање радне групе при Министартву Здравља која ће се бавити усавршавањем струке као и проблемима који су део свакодневнице наше професије и самим тим имају утицај на квалитет рада медицинских сестара и здравствених техничара, као и високим образовањем медицинских сестара и техничара.
  • Сматрамо да више није само молба већ да је неопходно улагање у сестринску професију, у циљу унапређења образовања и увећања броја запослених из референтних образовних институција за школовање медицинских сестара како би се очувао и унапредио ниво квалитета у пружању здравствених услуга. Апелујемо да је улагањем у струку медицинских сестара можемо унапредити здравље становништва Републике Србије.
  • Израдити стандарде за услоге у раду главних, одговорних и медицинских сестра свих профила, како би се очувао и унапрдио рад у спровођењу радних обавеза које су усмерене на превенцију и очување здравља нације.
  • Oсећај корисности на послу повећава зарада али и остале бенефиције, које запослени добијају као компензацију за свој рад. Поједине установе и поједина радна места, посебно у сектору здравствене заштите, не могу обезбедити хијерархијско напредовање. Због тога је потребно да се стратегија награђивања базира на подстицању појединаца да унапређење препозна у професионалном и личном развоју, уместо у напредовању у хијерархији према све вишим платним нивоима, зато је неопходно сагледати могућност законске регулативе напред наведеног.

Симпозијум је затворен у недељу 18.03.2023.год. у 10 сати, са оценом 100% учесника од 1-5, са чистом петицом!

Галерија слика: