План медицинске едукације за 2014. годину у организацији Удржења здравствених радника Браничевског окрука и Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије

Планови

02.09.2014.г. 13,00– ОБ Пожаревац – “Декубитус-значај мед.сестре у превенцији, промоцији и лечењу”

04.-07.09.2014.г. – Интерсекцијски скуп НАУЗРС – Стоматолошка секција, Интернистичка са ендокринологијом, Хематоонколошка, Трансфузиолошка – Златар

10.09.2014.г.13,30 – ДЗ Велика Плана-”Здравствено васпитне интервенције у превенцији каријеса”

11.09.2014.г.13,30 – ДЗ Петровац- “Декубитус-значај мед.сестре у превенцији, промоцији и лечењу”

16.09.2014.г.13,00 – ОБ Пожаревац – “Декубитус-значај мед.сестре у превенцији, промоцији и лечењу”

01. – 05.10.2014.г. – Трећи Конгрес НАУЗР Србије – Врњачка Бања

14.10.2014.г.13,00 – " ДЗ Пожаревац – "Здравствено васпитне интервенције у превенцији каријеса"

14.10.2014.г.13,00 – ОБ Пожаревац – “Декубитус-значај мед.сестре у превенцији, промоцији и лечењу”

15.10.2014.г.13,00 – ДЗ Пожаревац – "Здравствено васпитне интервенције у превенцији каријеса"

21.10.2014.г.13,30 – ДЗ Петровац- “Декубитус-значај мед.сестре у превенцији, промоцији и лечењу”

23.10.2014.г.13,00 – ОБ Пожаревац – “Декубитус-значај мед.сестре у превенцији, промоцији и лечењу”

Новембар – Интерсекцијски скуп- накнадно обавештење о месту и времену одржавања.

Следи допуна плана едукације, по потреби предавања у осталим здравственим установама у Браничевском округу.

Сви наши чланови могу бесплатно и даље радити ОN LINE тестове на сајту www.nauzrs.rs 

19.02.2014.г. у 13,00 – ДЗ Пожаревац –"Заштита на раду у здр.установама"-"Значај зелених површина на смањење аерозагађења"

13.- 16.03. 2014. г. – Симпозијум главних и одговорних сестара Нац.Асоц.удружења здр.радника Србије – Копаоник

18.03.2014.г. у 13,00 – ДЗ Пожаревац –  ”Лумбални болни синдром”- “Рехабилитација код ендопротезе кука”

19.03.2014.г. у 14,00 – Дом културе Пожаревац – ”Заштита на раду у здравственим установама”- Значај зелених површина на смањење аерозагађења”

21.-22.03. 2014.године – Друштво физио и радних терапеута Нац.асоц.удружења здр.радника Србије – Нишка бања

26.03.2014.г. у 12,00 – ДЗ В Градиште"Заштита на раду у здр.установама"-"Значај зелених површина на смањење аерозагађења"

26.03.2014.г. у 14,30 – ДЗ Голубац – "Заштита на раду у здр.установама"- "Значај зелених површина на смањење аерозагађења"

27.03.2014.г. у 14,00 – ДЗ Жагубица – "Заштита на раду у здр.установама"-"Значај зелених површина на смањење аерозагађења"

29.03.2014.г. у 11,00 – Дом културе Пожаревац – ”Лумбални болни синдром” -"Рехабилитација код ендопротезе кука” 

03.- 06.04. 2014.г.-Интерсекцијски стручни скуп Националне Асоцијације удружења здравствених радника Србије–Соко бања———Секције: Психијатријска, ОРЛ, Ургентна, Анестезија, Неуролошка, Сестара у рехабилитацији       05. 04. 2014.г.  – Друштво дијететичара и нутрициониста Нац.Асоц.удружења здр.радника Србије- Соко бања

12.04.2014.г у 11,00 – Дом културе Пожаревaц-“Конзервативно лечење инфекција дијабетског стопала” – “Варикозни синдром некад и сад”

16.04.2014.г. у 13,00 – ДЗ Петровац- "Заштита на раду у здр.установама"- "Значај зелених површина на смањење аерозагађења"

17.04.2014.г. у 12,00 – ДЗ Жабари – "Заштита на раду у здр.установама"- "Значај зелених површина на смањење аерозагађења" 

07. – 11.05.2014. г.  – Конгрес Националне Асоц.удр.здр.радника Србије – Врњачка Бања

24.Мај 2014. г. у 11,00 – Дом културе Пожаревац –“Декубитус – значај медицинске сестре у промоцији, превенцији и лечењу”

29.Мај 2014.г. у 14,00 – ДЗ Кучево -" Заштита на раду у здр. установама" – "Значај зелених површина на смањење аерозагађења"

19.-22. Јун 2014.г. -Интерсекцијски стручни скуп Националне Асоцијације удружења здравствених радника Србије———-Секције: Општа, Медицине рада, Гинеколошко акушерска, Педијатријска, Патронажа, Секција кућног лечења – Сребрно језеро

21.јун 2014. године – Друштво фармацеутских техничара Нац.Асоц.удружења здр.радника Србије – Сребрно језеро