ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕБРНОГ И ЗЛАТНОГ ЗНАКА НАУЗРС МЕДИЦИНСКИМ СЕСТРАМА И ТЕХНИЧАРИМА

Прославе Разно

Комисија за награде и признања Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије, на састанку дана 20.04.2024. године , на основу пристиглих захтева за доделу награда и признања поводом 12. маја Дана медицинских сестара сестара  донела је:

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ СРЕБРНОГ И ЗЛАТНОГ ЗНАКА НАУЗРС МЕДИЦИНСКИМ СЕСТРАМА И ТЕХНИЧАРИМА ЗА ДОПРИНОС УНАПРЕЂЕЊА СТРУКЕ

Централна прослава поводом 12.маја Дана медицинских сестара одржаће се у 13,00 часова, 12.05.2024.године у амфитеатру Топличке академије струковних студија у Прокупљу.

Домаћин Централне прославе-Удружење здравствених радника Ниш.

Одлука у прилогу.

Одлуку о награђенима можете преузети овде.