Форма за слање радова за XII Конгрес

Конгреси Предавања Разно

Радове слати на Email: slavicauzrbro@gmail.com  најкасније до 31. MАРТА 2019. год.

Радови који стигну после датог рока, научно стручни одбор неће разматрати!

Преузмите форму за слање радова овде..