ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Планови

План активности можете преузети на следећем линку план /пдф/.

 • МАРТ 10-13. марта 2022. год. – Тара, Хотел Оморикаакредитациони број: Д-1-586/21
  VIII Симпозијум главних и одговорних сестара Србије „Чувајући себе чувамо друге“
 • АПРИЛ 07-10. априла 2022. год. – Брзеће, Хотел Јуниор
  Интерсекцијски скуп Друштва медицинских сестара-Националне асоцијације удружења здравствених радника  Србије
 • XVI Симпозијум НАУЗРС (секције: педијатријска секција, секција ургентне медицине, стоматолошка секција, патронажа,гинеколошко акушерска секција и студентска секција)
  XVII Симпозијум НАУЗРС (секције-интернистичка са ендокринолошком, дерматовенеролошка са инфектолошком, неуролошка секција, пнеумофтизиолошка секција и психијатријска секција)
 • 12. мај – Централна Прослава Дана медицинских сестара и бабица – Лесковац
 • МАЈ 18-22. маја 2022. год. Врњачкa Бањa, Хотел Бреза, акредитациони број: Д-1-587/21 
  XV Конгрес Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије
 • СЕПРТЕМБАР 08-11септембра 2022. год. – Палић
  Интерсекцијски скуп Друштва медицинских сестара-Националне асоцијације удружења здравствених радника здравствених радника Србије
  XVIII Симпозијум ДМСТС (секције: секција опште медицине, секција кућног лечења, секција сестара у рехабилитацији, секција медицине рада, офталмолошка секција, орл секција )
  XIX Симпозијум ДМСТС (секције: секција сестара у ортопедији, трансфузиолошка секција, хематоонколошка секција, уролошка са нефролошком секцијом, секција интезивних нега, хирушка секција)
 • ОКТОБАР 05-09. октобра 2022. год. – Врњачка Бања, Хотел Бреза
  XVI Конгрес Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије
 • НОВЕМБАР 24-27. новембра 2022. год – Сокобања, Хотел Моравица
  Интерсекцијски скуп Друштава медицинских сестара-Националне асоцијације удружења здравствених радника здравствених радника Србије
 • VIII Симпозијум Друштава НАУЗРС (Друштво физио и радних терапеута, Друштво радиолошких техничара и струковних радиолога, Друштво лабораторијских технолога и техничара, Друштво нутрициониста-дијететичара)
  IX Симпозијум Друштава НАУЗРС (Друштво санитарнo еколошких инжињера и техничара, Друштво зубних техничара, Дриштво фармацеутских техничара

 

 • Током целе 2022. године на „Online“ порталу УЗР Ниш и НАУЗР Србије можете решавати тестове у преко 300 термина.
 • Едукација је бесплатна за чланове НАУЗР СРБИЈЕ!
 • План активности можете преузети на следећем линку план /пдф/.