План рада Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије за прву половину 2016. године

Планови

 

Овде можете видети План рада Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије за прву половину 2016. године

Тренутно имамо акредитован: III Симпозијум главних и одговорних сестара и здравствених техничара Србије,  VII Интерсекцијски скуп Друштва медицинских сестара – Националне асоцијације удружења здравствених радниказдравствених радника Србије и VI Конгрес Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије

17-20. март 2016. год Брзеће Хотел „Јуниор“
III Симпозијум главних и одговорних сестара и здравствених техничара Србије

 

Акретитациони број: Д-1-1957/15
Тема: Квалитет живота главних медицинских техничара у актуелном здравственом систему републике Србије
Предавачи:

 • прим. др сци. мед. Драган Вукић,
 • прим. др сци. мед.  Анђелка Коларевић,
 • струк. мед. техничар Миомир Хофман,
 • вмт  Владислав Миленковић,
 • др Весна Андрејевић,
 • струк. мед. сестра спец. Ивана Јовчић,
 • струк. мед. сестра Светлана Ранђеловић,
 • дипл. психолог Тања Бокун,
 • струк. мед. техничар спец. Небојша Вацић

Време трајања Симпозијума: 14,30 сати.
Број бодова: активни учесници 11, пасивни учесници 5.
Акредитовано за: медицинске сестре и здравствене техничаре.

 

14.04 – 17.04.2016. год. – Соко Бања-Хотел „Моравица“
VII Интерсекцијски скуп Друштва медицинских сестара Националне асоцијације удружења здравствених радниказдравствених радника Србије

14.04.2016.године

СОКО БАЊА

 • Акредитациони број: Д-1-1958/15
 • Тема: „ТУМОРИ БУБРЕГА“
 • Домаћи курс II категорије
 • Предавачи: вмс Анкица Јаковљевић, струк. мед. Сестра спец. Данијела Стаменковић, струк. мед. техничар спец. Петар Слијепчевић, мс Марија Рајић Јовичић,вмс Загорка Сладојевић
 • Број бодова: активни учесници 8, пасивни учесници 4
 • Акредитовано за: медицинске сестре и здравствене техничаре
 • Трајање курса: 6 сати

 

 • Курс 1
 • Хирушка секција, уролошка секција,  нефролошка секција, секција инструментара и сестара у анестезији

15.04.2016.године

СОКО БАЊА

 • Акредитациони број: Д-1-1960/15
 • Тема: „АЛЦХАЈМЕРОВА ДЕМЕНЦИЈА ИЗ УГЛА ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ“
 • Домаћи курс I категорије
 • Предавачи: струк. мед. сестра Наташа Јевтовић, мс Зорица Петровић,проф. др Иван Мицић, вмс Милош Петковић, струк. мед.  сестра спец. Анита Тасић, Владислав Миленковић, др Лидија Миленковић
 • Бр.бодова: активни учесници 12, пасивни учесници 6
 • Акредитовано за: медицинске сестре и здравствене техничаре
 • Трајање курса: 6 сати

 

 • Курс 2
 • Неуролошка секција, секција сестра у рехабилитацији, психијатријска секција, ортопедска секција

16.04.2016.године

СОКО  БАЊА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Акредитациони број: Д-1-1961/15
 • Тема: „ЗНАЧАЈ ДОБРЕ КОМУНИКАЦИЈЕ У ЗДРАВСТВУ“
 • Домаћи курс I категорије
 • Предавачи: проф др Јовица Јовановић, струк мед сестра Маријана Николић, струк мед сестра Соња Митић, вмс Душанка Станковић
 • Бр.бодова: активни учесници 12, пасивни 6
 • Акредитовано за: лекаре, стоматологе, фармацеуте,  биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре
 • Трајање курса: 6 сати

 

 • Курс 3
 • Секција медицине рада, секција опште медицине, секција кућне неге

17.04.2016.године

СОКО  БАЊА

ЗАТВАРАЊЕ ИНТЕРСЕКЦИЈСКОГ СКУПА-10,00

 

 

25.05 – 29.05.2016.год. Врњачкa Бањa (Хотел Бреза)
VI Конгрес Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије

 

Акредитациони број: Д-1-1964/15        

Шести Међународни конгрес Национале асоцијације удружења здравствених радника Србије са међународним учешћем

Акредитовано за:  лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре

53,30 сати акредитованог предавања и преко 50 сати стручног  излагања усмене презентације

Бр. бодова: 15 акредитовани предавачи, 13 стручна саопштења, 11 постер презентације, 9 пасивни учесници