Успешно завршен V Интерсекцијски скуп – Друштва медицинских сестара и бабица Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије – АПРИЛ 2015

Интерсекцијски скупови

На Златибору је успешно завршен V Интерсекцијски скуп – Друштва медицинских сестара и бабица Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије, који је одржан у периоду 16. до 19. априла 2015. године у Конгресном центру Романија.

Теме V Интерсекцијски скупа по данима биле су следеће: 16. 04. 2015. Тема: „Болести унутрашњих органа и манифестација на кожи“, 17. 04. 2015.  Тема: „Епилепсија у неурологији и психијатрији“,18. 04. 2015. Тема: „Масовне хроничне незаразне болести“

На самом скупу било је присутно око 200 учесника са територује читаве Србије.

V Интерсекцијски скуп је отворио председник Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије Г-дин Небојша Вацић а присутнима се обратио и председник Друштва медицинских сестара и бабица Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије Г-дин Миомир Хофман.

На самом скупу било је присутно око 200 учесника са територује читаве Србије.

V Интерсекцијски скуп је отворио председник Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије Г-дин Небојша Вацић а присутнима се обратио и председник Друштва медицинских сестара и бабица Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије Г-дин Миомир Хофман.