VIII интерсекцијски скуп ДМСТБ Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије

Интерсекцијски скупови

Рад на Осмом интерсекцијском скупу Друштва медицинских сестара и бабица Србије НАУЗР Србије, биће реализован са преко 18 сати стручног рада акредитованих предавача, у три интерсекцијска дана у три курса. Место одржавања је Хотел Крагујевац у периоду од 24. до 27. новембра 2016.

Свечано отварање Осмог интерсекцијском скупу Друштва медицинских сестара и бабица НАУЗР Србије је 24. новембра 2016. године у Хотелу Крагујевац.

Програм Осмог интерсекцијском скупу Друштва медицинских сестара и бабица НАУЗР Србије можете преузети овде.